Obchodní rejstřík a valné hromadyMáte splněny všechny povinnosti vaší společnosti na obchodním rejstříku?

Ušetříme vám mnoho času a případných problémů. Chráníme vás před pokutami pro nesplnění povinností.

- zpracujeme a podáme návrhy na zápis a změny do obchodního rejstříku

- zpracování formulářů pro zdárné řízení

- zajištění valných hromad a zastupování na těchto valných hromadách v krátkých termínech

(akciová společnost a společnost s ručením omezeným má ze zákona povinnost vykonat valnou hromadu nejméně jedenkrát za rok)

- zpracování a příprava společenských smluv a zakládacích listin